thông báo

Thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Ba Đình năm 2019
Ngày đăng 23/09/2019 | 09:39

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Ba Đình năm 2019 thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển dụng viên chức giáo dục quận Ba Đình năm 2019. Đề nghị các thí sinh kiểm tra lại thông tin đảm bảo chính xác, nếu có sai sót đề nghị thông báo về Phòng Nội vụ quận theo số điên thoại: 02437625728 trước 15h ngày 25/9/2019 (thứ Tư).

- Danh sách thí sinh đăng ký tuyển dụng khối GDMN: xem tại đây

- Danh sách thí sinh đăng ký tuyển dụng khối GDTH: xem tại đây

- Danh sách thí sinh đăng ký tuyển dụng khối GDTHCS:  xem tại đây