thông báo

Hội đồng tuyển dụng viên chức Giáo dục quận Ba Đình thông báo Lịch thi trắc nghiệm và thời gian tổ chức Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục quận Ba Đình năm 2019
Ngày đăng 10/10/2019 | 10:29

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành  phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND thành  phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 và Khoản I phần B Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019; Công văn số 2239/TB-SNV ngày 20/9/2019 của Sở Nội vụ về việc Thông báo Lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã; Hướng dẫn số 2424/HD-BCĐ ngày 08/10/2019 của Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức thành phố Hà Nội,

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình thông báo:

1. Lịch ca thi trắc nghiệm của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Ba Đình năm 2019: 8 giờ 00 ngày 15/10/2019 (Thứ Ba).

2. Địa điểm: Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Danh sách họ tên; Số báo danh thí sinh được công bố:

- Trên website của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội https://sonoivu.hanoi.gov.vn;

- Trên cổng thông tin điện tử của quận tại địa chỉ www.badinh.hanoi.gov.vn;

- Trụ sở HĐND-UBND quận Ba Đình, số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai,
quận Ba Đình.

4. Hướng dẫn phương pháp làm bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính tại địa chỉ website http://thivienchuc.hanoi-itct.edu.vn

5. Lễ Khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Ba Đình năm 2019: thời gian 14 giờ 45 phút ngày 12/10/2019 (Thứ Bảy), tại Trường THCS Phan Chu Trinh, số 24 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình.

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình thông báo để thí sinh được biết và thực hiện.

 

Nội dung chi tiết:

1. Thông báo số 06/TB-HĐTD: xem tại đây

2. Hướng dẫn số 2424/HD-BCĐ: xem tại đây

3. Số báo danh thí sinh: xem tại đây

4. Danh sách phòng thi: xem tại đây