thông báo

Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 16/10/2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đạo tạo quận Ba Đình năm 2019
Ngày đăng 16/10/2019 | 18:01

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành  phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND thành  phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 và Khoản I phần B Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019; Công văn số 2239/TB-SNV ngày 20/9/2019 của Sở Nội vụ về việc Thông báo Lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã;

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-BCĐTDCCVC ngày 11/10/2019 của Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức cấp xã, viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019,

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình thông báo:

1. Nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cở sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1660/QĐ-BCĐTDCCVC ngày 11/10/2019 của Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội;

2. Nội dung ôn tập được công bố:

- Trên website của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội https://sonoivu.hanoi.gov.vn;

- Trên cổng thông tin điện tử của quận (tại địa chỉ www.badinh.hanoi.gov.vn);

- Trụ sở HĐND-UBND quận Ba Đình, số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình.

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình thông báo để thí sinh được biết và thực hiện.

 

Nội dung chi tiết:

1. Nội dung Thông báo số 09/TB-HĐTD: xem tại đây

1. Nội dung Quyết định số 1660/QĐ-BCĐTDCCVC: xem tại đây