thông báo

Thông báo điểm thi trắc nghiệm trên máy tính tại vòng 1 và thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục quận Ba Đình năm 2019
Ngày đăng 22/10/2019 | 11:57

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành  phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND thành  phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 và Khoản I phần B Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019; Công văn số 2239/TB-SNV ngày 20/9/2019 của Sở Nội vụ về việc Thông báo Lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã; Hướng dẫn số 2424/HD-BCĐ ngày 08/10/2019 của Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức thành phố Hà Nội,

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình thông báo:

1. Điểm thi trắc nghiệm trên máy tính tại vòng 1 và Thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục quận Ba Đình, tổng số: 563 thí sinh (danh sách kèm theo).

2. Điểm thi và Danh sách được niêm yết:

- Trên cổng thông tin điện tử của quận (tại địa chỉ www.badinh.hanoi.gov.vn);

- Trụ sở HĐND-UBND quận Ba Đình, số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình thông báo để thí sinh được biết và thực hiện.

 

Danh sách kết qua thi tuyển vòng 1: xem chi tiết tại đây