thông báo

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba ĐÌnh năm 2019 thông báo bổ sung nôi dung ôn tập thi viết vòng 2.
Ngày đăng 29/10/2019 | 14:02

Ngày 25/10/2019 Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức ban hành Quyết định số 1732/QĐ-BCĐTDCCVC của Ban chỉ đạo truyển dụng Công chức viên chức Thành phố Hà Nội về việc bổ sung nội dung ôn tập 3 môn: Tiếng Anh, Sinh học, Tin học.

 

Nội dung Quyết định 1732/QĐ-BCDTDCCVC: xem tại đây