thông báo

Thông báo số 137/TB-UBND của UBND quận Ba Đình về kết quả và thời gian hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình năm 2019
Ngày đăng 31/12/2019 | 17:41

Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành  phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND thành  phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 và Khoản I phần B Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019;

Căn cứ Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND quận
Ba Đình về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình năm 2019,

UBND quận Ba Đình thông báo:

Các trường hợp thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện hồ sơ, bao gồm:

a. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ.

b. Văn bằng, chứng chỉ (bản sao công chứng) đã kê khai trong phiếu đăng ký dự tuyển;

c. Giấy khám sức khỏe có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ.

d. Bản sao Bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu có) đối với thí sinh có thời gian công tác theo đúng vị trí tuyển dụng.

e. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (Lưu ý: Đối với đối tượng ưu tiên là Dân tộc thiểu số thì nộp bản sao Giấy khai sinh).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ của thí sinh trúng tuyển: Từ ngày 02/01/2020 đến ngày 17/01/2020 (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

- Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND quận Ba Đình, số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

UBND quận Ba Đình thông báo để thí sinh được biết và thực hiện.

 

Chi tiết:

1. Thông báo số 137/TB-UBND: xem tại đây

2. Quyết định số 2696/QĐ-UBND: xem tại đây

3. Phụ lục danh sách thi sinh và kết quả thi tuyển kèm theo Quyết định 2696/QĐ-UBND:

- Khối Mầm non: xem tại đây

- Khối Tiểu học: xem tại đây

- Khối THCS: xem tại đây