thông báo

Thông báo số 03 của UBND quận Ba Đình về việc Tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình năm 2019
Ngày đăng 17/01/2020 | 11:04

Căn cứ các quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức;

Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành  phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND thành  phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 và Khoản I phần B Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019;

Thực hiện Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND quận
Ba Đình về việc  phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình năm 2019,

Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình thông báo:

Sở Tư pháp thành phố Hà Nội phối hợp UBND quận tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình năm 2019 (nếu thí sinh có nhu cầu).

Hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thực hiện theo hướng dẫn (gửi kèm theo thông báo này)

Thời gian, địa điểm tiếp nhận:

 - Thời gian: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30 ngày 20/01/2020 (thứ Hai)

 - Địa điểm: Hội trường tầng 1 Trụ sở HĐND-UBND quận, số 25 Liễu Giai, ph­ường Liễu Giai, quận Ba Đình.

Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình thông báo để thí sinh được biết và thực hiện.

 

 

Nội dung chi tiết văn bản:

1. Thông báo số 03/TB-UBND: xem tại đây

2. Mẫu tờ khai cấp phiếu Lý lịch tư pháp: xem tại đây