thông báo

Văn bản số 1122/SNV-XDCQ về việc thông báo tiến trình thực hiện tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng theo Công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ
Ngày đăng 06/05/2020 | 17:17

Ngày 29/4/2020 Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 1122/SNV-XDCQ về việc thông báo tiến trình thực hiện tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng theo Công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ. UBND quận Ba Đình thông báo toàn văn Văn bản số 1122/SNV-XDCQ.

 

Chi tiết Văn bản số 1122/SNV-XDCQ: xem tại đây