thông báo

Thông báo về việc tuyển dụng nhân viên nấu ăn tại các trường Mầm non công lập quận Ba Đình năm 2020
Ngày đăng 16/05/2020 | 04:55

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND quận Ba Đình về việc tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhân viên nấu ăn nhân viên nấu ăn tại các trường Mầm non công lập quận Ba Đình năm 2020.

UBND quận đã ban hành các Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 về việc thành lập hội đồng Hội đồng tuyển dụng nhân viên nấu ăn tại các trường Mầm non công lập quận Ba Đình năm 2020 và Quyết định số 1108/QĐ-UBND về việc thành lập Ban giám sát công tác tuyển dụng nhân viên nấu ăn tại các trường Mầm non công lập quận Ba Đình năm 2020.

 

Chi tiết các văn bản:

1. Kế hoạch số 112/KH-UBND: xem tại đây

2. Quyết định số 1107/QĐ-UBND: xem tại đây

3. Quyết định số 1108/QĐ-UBND: xem tại đây

4. Mẫu đơn đăng ký:  xem tại đây