thông báo

Thông báo: Danh sách người dự xét tuyển vào viên chức các CSGD trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2020 đối với các trường hợp LĐHĐ làm công việc giảng dạy tại các CSGD công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước.
Ngày đăng 15/07/2020 | 17:47

Căn cứ Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND Thành phố về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước;

Căn cứ Hướng dẫn số 1586/HD-BCĐ ngày 12/6/2020 của Ban chỉ đạo xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước.

Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình thông báo:

1. Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển vào viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước, tổng số: 45 người (danh sách kèm theo).

2. Danh sách được niêm yết tại:

- Cổng thông tin điện tử của quận (tại địa chỉ www.badinh.gov.vn);

- Trụ sở HĐND-UBND quận Ba Đình, số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình.

UBND quận Ba Đình thông báo để người dự tuyển được biết, những thắc mắc liên quan đến danh sách, người dự tuyển liên hệ với phòng Nội vụ (số điện thoại: 043.7625728) để được giải đáp.

 

Chi tiết danh sách và Thông báo số 140/TB-UBND:  xem tại đây