thông báo

Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình thông báo danh sách đơn vị sử dụng lao động nợ đọng BHXH từ 06 tháng trở lên tính đến ngày 30/6/2020
Ngày đăng 17/07/2020 | 18:33

Chi tiết danh sách các đơn vị: xem tại đây