thông báo

Thông báo: Điểm phần thực hành (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các CSGD công lập quận Ba Đình năm 2020 đối với trường hợp LĐHĐ làm công việc giảng dạy tại các CSGD công lập từ năm 2015 trở về trước
Ngày đăng 28/07/2020 | 17:42

Căn cứ Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND Thành phố về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước;

Căn cứ Hướng dẫn số 1586/HD-BCĐ ngày 12/6/2020 của Ban chỉ đạo xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước.

Hội đồng tuyển dụng viên chức quận Ba Đình ban hành Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 28/7/2020 về:

1. Điểm phần thực hành (vòng 2) kỳ xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước, tổng số: 45 thí sinh (danh sách kèm theo).

2. Điểm phần thực hành và Danh sách được niêm yết:

- Trên cổng thông tin điện tử của quận (tại địa chỉ www.badinh.hanoi.gov.vn);

- Trụ sở HĐND-UBND quận Ba Đình, số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình.

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình thông báo để thí sinh được biết.

 

Chi tiết Thông báo số 09/TB-HĐTD: xem tại đây