thông báo

Kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các CSGD công lập quận Ba Đình năm 2020
Ngày đăng 10/08/2020 | 17:57

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND Thành phố về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước;

Căn cứ Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập quận Ba Đình năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước.

UBND quận Ba Đình thông báo:

1. Kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập quận Ba Đình năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước.

(Quyết định và Danh sách kèm theo)

2. Các trường hợp thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ, bao gồm:

a. Văn bằng, chứng chỉ (bản sao công chứng) đã kê khai trong phiếu đăng ký dự tuyển;

b. Hộ khẩu thường trú (bản sao công chứng).

c. Giấy khai sinh (bản sao).

d. Giấy khám sức khỏe có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm hiện tại.

e. Bản sao Sổ Bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội đến thời điểm hiện tại.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ của thí sinh trúng tuyển: Từ ngày  12/8/2020 đến ngày 18/8/2020 (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

- Địa điểm tiếp nhận : Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND quận Ba Đình, số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

UBND quận Ba Đình thông báo để thí sinh được biết và thực hiện.

 

Chi tiết Thông báo số 165/TB-UBND và Quyết định số 1713/QĐ-UBND:

1. Thông báo số 165/TB-UBND: xem tại đây

2. Quyết định số 1713/QĐ-UBND: xem tại đây