thông báo

Thông báo: Gia hạn thời gian nộp hồ sơ diện tiếp nhận vào công chức phường không qua thi tuyển gia hạn thời gian nộp hồ sơ diện tiếp nhận vào công chức phường không qua thi tuyển
Ngày đăng 11/08/2020 | 13:16

Ngày 11/8/2020 UBND quận Ba Đình ban hành Thông báo số 166/TB-UBND về việc Gia hạn thời gian nộp hồ sơ diện tiếp nhận vào công chức phường không qua thi tuyển gia hạn thời gian nộp hồ sơ diện tiếp nhận vào công chức phường không qua thi tuyển.

Nội dung chi tiết: xem tại đây