thông báo

Thông báo: Khẩn trương kiểm tra sản phẩm " Pate Minh Chay " của công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới gây ảnh hưởng sức khỏe người sử dụng
Ngày đăng 31/08/2020 | 16:53

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Văn bản số 4170/UB-KGVX ngày 31/8/2020 V/v khẩn trương kiểm tra sản phẩm "Pate Minh Chay" của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới gây ảnh hưởng sức khỏe người sử dụng. UBND quận Ba Đình ban hành Văn bản số 1498/UBND-YT chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiểm tra, rà soát sản phẩm "Pate Minh Chay" của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới.

 

Nội dung chi tiết:

1. Văn bản số 4170/UB-KGVX của UBND thành phố: xem tại đây

2. Văn bản số 1498/UBND-YT của UBND quận Ba Đình: xem tại đây