thông báo

Thông báo: Tổ chức tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập quận Ba Đình năm 2020
Ngày đăng 28/12/2020 | 20:08

Thực hiện Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2020. UBND quận Ba Đình ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 25/12/2020 về việc tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc quận Ba Đình năm 2020.

UBND quận thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo quận năm 2020 như sau:

- Quyết định số 5444/QD-UBND: xem tại đây

- Văn bản số 3711/SNV-CCVC: xem tại đây

- Kế hoạch số 220/KH-UBND: xem tại đây

- Hướng dẫn khai phiếu dự tuyển: xem tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển: tải về tại đây.