thông báo

Thông báo về việc tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng dịch COVID-19
Ngày đăng 19/02/2021 | 09:34

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, thực hiện Chi thị số 03/CT-UBND ngày 03/02/2021 của UBND Thành phố về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, để tập trung nguồn nhân lực tham gia phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho các thí sinh tham gia dự thi, đồng thời hạn chế việc tập trung đông người và giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đông, sau khi xin ý kiến lãnh đạo UBND Thành phố, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 354/TB-SNV về việc tạm dừng tổ chức các kỳ thi thăng hạng viên chức, thi tuyển công chức, thi tuyển, xét tuyển viên chức theo lịch và kê hoạch tổ chức đã được ban hành.

 

Chi tiết thông báo số 354/TB-SNV: xem tại đây