thông báo

Thông báo số 12/TB-HĐTD về việc công bố điểm phần thực hành (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập quận Ba Đình năm 2020
Ngày đăng 31/03/2021 | 16:28

Căn cứ Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 25/12/2020 của UBND quận Ba Đình về việc tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2020;

Căn cứ Hướng dẫn số 460/SNV-CCVC ngày 03/3/2021 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn lịch tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020;

Hội đồng tuyển dụng viên chức quận Ba Đình năm 2020 thông báo:

1. Điểm phần thực hành (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập quận Ba Đình năm 2020, tổng số: 205 thí sinh (danh sách kèm theo).

2. Điểm phần thực hành và Danh sách được niêm yết:

- Trên cổng thông tin điện tử của quận (tại địa chỉ www.badinh.hanoi.gov.vn);

- Trụ sở HĐND-UBND quận Ba Đình, số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình.

Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2020 thông báo để thí sinh được biết.

 

Chi tiết Thống báo số 12/TB-HĐTD: xem tại đây