thông báo

Thông báo: Danh sách, số báo danh, phòng thi kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục quận Ba Đình năm 2014.

Ngày đăng 30/07/2014 | 12:00 AM
UBND QUẬN BA ĐÌNH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GD&ĐT ...

Thông báo về hướng dẫn ôn tập và danh sách đăng ký tuyển dụng viên chức giáo dục quận Ba Đình năm 2014

Ngày đăng 13/07/2014 | 12:00 AM
Thông báo về hướng dẫn ôn tập và danh sách đăng ký tuyển dụng viên chức giáo dục quận Ba Đình năm 2014 Nội dung thông báo: - Công văn số 6768_LS_SNV_SGD&ĐT: xem...

Thông báo địa điểm hướng dẫn ôn tập, học tập nội quy và tổ chức sát hạch chuyên môn nghiệp vụ đối với thí sinh dự tuyển viên chức ngành giáo dục & đào tạo quận Ba Đình năm 2014

Ngày đăng 11/07/2014 | 12:00 AM
THÔNG BÁO Địa điểm hướng dẫn ôn tập, học tập nội quy và tổ chức sát hạch chuyên môn nghiệp vụ đối với thí sinh dự tuyển viên chức ngành giáo...

Thông báo chiêu sinh đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2014

Ngày đăng 09/07/2014 | 12:00 AM
Thông báo số 1728/TB-SNV ngày 09/7/2014 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc chiêu sinh đào tạo thí điểm công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2014 ...

Thông báo số 1483/TTTP-VP về việc tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực thanh tra

Ngày đăng 03/07/2014 | 12:00 AM
Thông báo số 1483/TTTP-VP về việc tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngànhthi tuyển công chức năm 2014 lĩnh vực thanh tra.Nội dung Thông báo số 1483/TTTP-VP: tại đây

Thông báo về việc hướng dẫn ôn tập môn chuyên ngành của sở Lao đông - Thương binh và Xã hội Hà Nội

Ngày đăng 03/07/2014 | 12:00 AM
Thông báo về việc hướng dẫn ôn tập môn chuyên ngành của sở Lao đông - Thương binh và Xã hội Hà Nội Nọi dung Thông báo số 1777/TB-SLĐTBXH: tại đây

Thông báo về việc tổ chức ôn tập thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên môi trường năm 2014

Ngày đăng 02/07/2014 | 12:00 AM
Thông báo về việc tổ chức ôn tập thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên môi trường năm 2014. Toàn vănThông báo số 496/TB-STNMT ngày 20/6/2014: tại đây

Thông báo lich ôn tâp chuyên môn nghiệp vụ thi công chức hành chính của sở xây dựng

Ngày đăng 01/07/2014 | 12:00 AM
Thông báo lich ôn tâp chuyên môn nghiệp vụ thi công chức hành chính của sở xây dựng Nội dung thông báo: tại đây

Thông báo về việc tổ chức ôn tập và hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014

Ngày đăng 24/06/2014 | 12:00 AM
Thông báo số 1501/TB-HĐTT ngày 19/6/2014của Hộiđồng thi tuyển công chức năm 2014về việc tổ chức ôn tập và hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi tuyển công...

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển và Lịch trả văn bằng, chứng chỉ gốc đối với thí sinh không trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức phường quận Ba Đình năm 2013

Ngày đăng 15/05/2014 | 12:00 AM
Căn cứ Quyết định số 7153/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố...

Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển công chức phường năm 2013.

Ngày đăng 13/05/2014 | 12:00 AM
Uỷ ban nhân dần quận Ba Đình thông báo quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức phường năm 2013 và danh sách trúng tuyển. Quyết...

Thông báo: điểm thi phúc khảo tuyển dụng công chức phường quận Ba Đình năm 2013

Ngày đăng 13/05/2014 | 12:00 AM
Hội đồng tuyển dụng công chức phường quận Ba Đình thông báo điểm phúc khảo bài thi của thi sinh dự tuyển kỳ thi công chức phường quận Ba Đình năm 2013. Chi tiết xem thông báo...

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2014

Ngày đăng 06/05/2014 | 12:00 AM
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2014. Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình tổ chức phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2014. Chi tiết xem thông báo số...

Thông báo: Kết quả điểm bài thi và tổ chức tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự tuyển công chức phường quận Ba Đình năm 2013

Ngày đăng 03/04/2014 | 12:00 AM
Thông báo: Kết quả điểm bài thi và tổ chức tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự tuyển công chức phường quận Ba Đình năm 2013 Thông báo số 29/TB-HĐTD: xem tại đây ...

THÔNG BÁO: V/v trả văn bằng chứng chỉ, hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển và trả văn bằng chứng chỉ (đợt 4-đợt cuối) đối với thí sinh không trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục-Đào tạo quận Ba Đình năm 2013

Ngày đăng 02/04/2014 | 12:00 AM
THÔNG BÁO V/v trả văn bằng chứng chỉ, hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển và trả văn bằng chứng chỉ (đợt 4-đợt cuối) đối với thí sinh không trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức...

Thông báo: Danh sách, số báo danh, phòng thi kỳ thi tuyển dụng công chức phường quận Ba Đình năm 2013.

Ngày đăng 20/03/2014 | 12:00 AM
Hội đồng tuyển dụngUBND quận Ba Đình thông báodanh sách, số báo danh, phòng thi kỳ thi tuyển dụng công chức phường năm 2013. Phòng thi số 1: tải về tại đây Phòng thi số 2: tải...

Thông báo: Kết quả điểm sát hạch đối với thi sinh đăng ký tiếp nhận không qua thi tuyển.

Ngày đăng 04/03/2014 | 12:00 AM
Hội đồng tuyển dụng công chức phường quận Ba Đình thông báo kết quả điểm sát hạch đối với thi sinh đăng ký tiếp nhận không qua thi tuyển. Nội dung thông báo số 23/TB-HĐTD: ...

Thông báo về việc thi tuyển công chức phường quận Ba Đình năm 2013

Ngày đăng 25/02/2014 | 12:00 AM
Thông báo về việc thi tuyển công chức phường quận Ba Đình năm 2013 Thông báo số 19/TB-HĐ của Hội đồng tuyển dụng công chức phường: xem tại đây Quyết định phê duyệt nội dung ôn...

Thông báo: về việc kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh đăng ký tuyển dụng thuộc diện tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển.

Ngày đăng 22/02/2014 | 12:00 AM
Thông báo: về việc kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh đăng ký tuyển dụng thuộc diện tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển. Thông báo của HĐTD: ...