Thông tin các dự án hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Ngày đăng 07/11/2016 | 16:32

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ba Đình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu gói thầu số 2 "Thu thập số liệu, đánh giá về sức ép phát triển kinh tế - Xã hội đối với môi trường; đánh giá tác động của các nguồn phát thải; tổng hợp xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường quận Ba Đình năm 2016. "

 Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong nước).

Nguồn vốn:    Ngân sách quận.

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ba Đình mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia gói thầu trên.

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ 7 giờ 30 ngày 07 tháng 11 năm 2016 đến 10. giờ 05 ngày 12 tháng 11 năm 2016 (trong giờ hành chính) tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ba Đình.

Địa chỉ: 25 phố Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: (04) 37625079.

Nhà thầu sẽ nhận một bộ hồ sơ yêu cầu miễn phí, tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ba Đình.

HSĐX phải được gửi kèm theo một bảo lãnh dự thầu trị giá:  3.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn) bằng chứng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc ký nộp tiền mặt tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ba Đình  

Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất vào hồi 10 giờ 05 ngày 12 tháng 11 năm 2016 thời điểm đóng thầu. Hồ sơ đề xuất sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ba Đình kính mời đại diện nhà thầu tới tham dự mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


Phòng Tài nguyên và Môi trường