|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Ba Đình: Triển khai kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

Ngày 22/6, UBND quận Ba Đình đã ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND về việc thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận.
content:

Nội dung kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC sâu rộng và trực tiếp đến chủ hộ gia đình và người dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về PCCC, kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh; Kiểm tra, phát hiện và hướng dẫn duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo phân cấp quản lý; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC theo quy định; Đề ra các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.

Theo đó, từ 01/6/2021 đến 15/10/2021, 100% các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận được rà soát, lập danh sách thống kê số liệu, tình hình chấp hành quy định về PCCC; các hộ tồn tại, vi phạm về PCCC&CNCH sẽ được ký cam kết khắc phục.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, UBND quận sẽ chỉ đạo các phòng ban liên quan cùng với UBND 14 phường thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo việc tổ chức thực hiện kế hoạch được đồng bộ, hiệu quả, có chất lượng. Đặc biệt, các phường phải huy động hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và đổi mới công tác hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý về trật tự xây dựng; có biện pháp xử lý cương quyết, triệt để theo quy định của pháp luậtThành lập các Đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất về điều kiện bảo đảm an toàn PCCC&CNCH tại các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Quá trình kiểm tra kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật;  Thực hiện nghiêm túc chức năng quản lý nhà nước về PCCC&CNCH.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, UBND quận chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận thực hiện thi công các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cấp nước PCCC trong các ngõ ngách trong năm 2021; kiến nghị Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC cho đối tượng là nhà ở hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh để đảm bảo an toàn PCCC và phù hợp thực tế; Biên soạn các tài liệu tuyên truyền, khuyến cáo đảm bảo an toàn PCCC trong sử dụng điện trong quá trình sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, gắn với tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn sử dụng điện của cơ sở, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (sau công tơ điện), hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy, nổ đến từ nguyên nhân sự cố điện gây ra.

Phòng Văn hoá và Thông tin

content:

content:

Thư viện hình ảnh