|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Xúc động lá thư cám ơn của người dân trong vùng có dịch Covid-19

content:

Trong thời gian qua, dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp, cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong toàn quận đã tích cực vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo với các giải pháp phòng, chống dịch Covid 19 để thực hiện “mục tiêu kép”. Ngày 21/01/2022, Thường trực Quận ủy nhận được bức thư đầy xúc động của công dân Trần Thị Chiêm tại phường Giảng Võ, bức thư với nội dung cảm ơn, đồng lòng, chia sẻ cùng Đảng bộ, chính quyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cổng thông tin điện tử quận Ba Đình đăng tải nội dung bức thư như sau:

 

 

27/04/2022 - 174 Lượt xem
Danh sách ứng viên dự thi chức danh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thủ Lệ; Hiệu trưởng Trường Mâm non Sao Mai; Trưởng Ban Quản lý Chợ số 3
15/03/2022 - 76 Lượt xem
Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2022
content:

content:

Thư viện hình ảnh