Kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh tháng 7 năm 2022

content:

1. Thành lập mới:

STT Số GCN Ngày cấp Tên HKD Địa chỉ Phường Họ tên chủ hộ KD CMND/CCCD Ngành nghề
1 01a8015976 15/10/2013 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THU OANH  Điểm kinh doanh số 40, nhà B, chợ Cống Vị, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội phường Cống Vị PHẠM THỊ THU OANH  008165000006  Kinh doanh hàng ăn uống Kinh doanh hàng ăn uống
2 01A8033177 12/07/2022 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH SƠN Điểm kinh doanh số 69, nhà Chính, chợ Cống Vị, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội phường Cống Vị NGUYỄN ĐÌNH SƠN 042051000012  Kinh doanh đồ dùng gia đình
3 01A8033178 12/07/2022 HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ BÍCH THỦY Điểm kinh doanh số 62, chợ Cống Vị, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội phường Cống Vị DƯƠNG THỊ BÍCH THỦY 001162021456  Bán hàng khô
4 01A8033179 12/07/2022 HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ BẨY Điểm kinh doanh số 65, chợ Cống Vị, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội phường Cống Vị ĐẶNG THỊ BẨY 037169001005  Bán vàng mã
5 01A8033186 12/07/2022 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THƠI Số nhà 9, ngõ 444, phố Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội phường Cống Vị NGUYỄN THỊ THƠI           090952930  Dịch vụ tẩm quất cổ truyền
6 01A8033202 19/07/2022 HỘ KINH DOANH BÙI XUÂN CƯỜNG Số 1A, cụm 14 (số 24, ngõ 12, phố Đào Tấn), phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội phường Cống Vị BÙI XUÂN CƯỜNG 001086014039  Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở
7 01A8033211 22/07/2022 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ HÀ Số 94, phố Phan Kế Bính, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội phường Cống Vị PHẠM THỊ HÀ 135749768  Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống
8 01A8033217 22/07/2022 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ ONG Số 5, ngõ 444, phố Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội phường Cống Vị PHẠM THỊ ONG 037161001901  Vận tải hành khách bằng xe ô tô Cho thuê xe ô tô Cho thuê xe ô tô