|

Thông báo: Công khai báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Cơ sở "The Pearl Hotel" Công ty TNHH Thương Mai và Dịch vụ khách sạn Ánh Dương. Địa chỉ: số 6B Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

content:

Công khai báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Cơ sở "The Pearl Hotel" Công ty TNHH Thương Mai và Dịch vụ khách sạn Ánh Dương. Địa chỉ: số 6B Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Chi tiết các Văn bản:

1. Văn bản số 319/TNMT: xem tại đây

2. Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường: xem tại đây

content:

content:

Thư viện hình ảnh