|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2022

Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2022
content:

Thực hiện Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hà Nội và Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Danh sách các chức danh thí điểm thi tuyển tại Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hà Nội năm 2022.

UBND quận Ba Đình xây dựng Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 15/3/2022 về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc quận Ba Đình năm 2022 nhằm tuyển chọn nhân sự để bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc quận đảm bảo đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, kiến thức, năng lực trình độ, sức khoẻ; có tâm huyết với công việc; có khả năng lãnh đạo đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể. Tạo điều kiện, động lực để cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội tham gia công tác lãnh đạo, quản lý; xây dựng tính năng động trong công tác cán bộ. Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm.

Các chức danh thi tuyển: Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thủ Lệ; Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai; Trưởng Ban Quản lý Chợ Số 3.

- Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 16/3/2022 đến hết ngày 31/3/2022.

- Thời gian thẩm định hồ sơ: từ ngày 04/4/2022 đến ngày 09/4/2022.

- Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi: từ ngày 12/4/2022 đến ngày 27/4/2022.

- Thời gian tổ chức thi viết: ngày 18/5/2022.

- Thời gian tổ chức thi trình bày Đề án đối với chức danh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thủ Lệ; Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai: ngày 09/6/2022

- Thời gian tổ chức thi trình bày Đề án đối với chức danh Trưởng Ban Quản lý Chợ Số 3: ngày 10/6/2022.

Trong trường hợp xảy ra sự cố (dịch bệnh…), việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển sẽ do Hội đồng thi tuyển quyết định.

Chi tiết Kế hoạch số 102/KH-UBND: xem tại đây

27/04/2022 - 171 Lượt xem
Danh sách ứng viên dự thi chức danh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thủ Lệ; Hiệu trưởng Trường Mâm non Sao Mai; Trưởng Ban Quản lý Chợ số 3
15/03/2022 - 72 Lượt xem
Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2022
content:

content:

Thư viện hình ảnh