|

Thông báo: Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện và nộp lệ phí thi tuyển công chức phường quận Ba Đình năm 2022

content:

Căn cứ Quyết định số 4095/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND quận Ba Đình về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức chuyên môn làm việc tại UBND các phường thuộc quận Ba Đình năm 2022; Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức chuyên môn làm việc tại UBND các phường thuộc quận Ba Đình năm 2022;

Hội đồng tuyển dụng công chức phường quận Ba Đình thông báo một số nội dung sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức phường

Danh sách 108 thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức chuyên môn làm việc tại UBND các phường thuộc quận Ba Đình năm 2022 đã được phê duyệt tại Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND quận Ba Đình và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của quận Ba Đình: https://badinh.hanoi.gov.vn.

2. Lệ phí thi tuyển

- Mức thu phí: 400.000 đồng/thí sinh (theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021).

- Thời gian nộp lệ phí: Trong giờ hành chính từ ngày 24/02/2023 đến ngày 03/03/2023 (Trừ thứ Bảy và Chủ nhật).

- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024.3762.5728.

Sau thời gian quy định trên, nếu thí sinh không nộp lệ phí coi như không có nhu cầu dự thi, Hội đồng thi sẽ loại tên của thí sinh khỏi danh sách dự thi.

Hội đồng tuyển dụng công chức phường quận Ba Đình thông báo để các thí sinh biết và thực hiện.

02/03/2023 - 41 Lượt xem
Nhằm cải thiện chỗ ở, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, gắn với tái thiết đô thị, thành phố Hà Nội đã ban hành Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, với các kế hoạch cụ thể. Trong đó...
20/02/2023 - 85 Lượt xem
Đối thoại với Chủ tịch quận Ba Đình, cư dân nhà G6A Thành Công (nhà nguy hiểm cấp độ D) nói chỉ di dời khi xác định nhà đầu tư và được cam kết tiến độ cải tạo.
04/02/2023 - 38 Lượt xem
 - Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của thành phố Hà Nội trong lộ trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
content:

content:

Thư viện hình ảnh