|

Thông báo: Công khai báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở Tòa nhà văn phòng K3B Thành Công - K3B ngõ 6A phố Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

content:

Chi tiết báo cáo đề xuất: Xem tại đây

 
06/11/2023 - 20 Lượt xem
Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065
content:

content:

Thư viện hình ảnh