|

Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình năm 2022

content:

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình năm 2022 thông báo:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình năm 2022:

Tổng số: 128 thí sinh (Danh sách đính kèm tại đây).

2. Danh sách được niêm yết:

- Trụ sở HĐND-UBND quận Ba Đình, số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình thông báo để thí sinh được biết, những thắc mắc liên quan đến danh sách, thí sinh liên hệ với phòng Nội vụ (ĐT: 0243.7625728) để được giải đáp

06/09/2022 - 41 Lượt xem
Quyết định: Về việc phê duyệt dự toán chi phí phục vụ công tác đo đạc, lập bản đồ hiện trạng 1/500 tập thể Thành Công.
06/09/2022 - 27 Lượt xem
Quyết Định: Về việc phê duyệt dự toán chi phí phục vụ công tác đo đạc, lập bản đồ hiện trạng 1/500 tập thể Giảng Võ.
content:

content:

Thư viện hình ảnh