|

Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình năm 2023

content:

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của UBND quận Ba Đình về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND quận Ba Đình về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của UBND quận Ba Đình về việc Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục quận Ba Đình năm 2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình thông báo:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục quận Ba Đình năm 2023

Tổng số: 324 thí sinh đăng ký tuyển dụng

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2: 322 thí sinh

- Tổng số thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển vòng 2: 02 thí sinh

 (Quyết định và danh sách chi tiết kèm theo).

2. Danh sách được niêm yết:

- Trên cổng thông tin điện tử của quận (tại địa chỉ www.badinh.hanoi.gov.vn);

- Trụ sở HĐND-UBND quận Ba Đình, số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình

           Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình thông báo để thí sinh được biết, những thắc mắc liên quan đến danh sách, thí sinh liên hệ với phòng Nội vụ (ĐT: 0243.7625728) để được giải đáp.

Chi tiết các văn bản:

  1. Quyết định số 1594/QĐ-UBND: xem tại đây
  2. Thông báo số 04/TB-HĐTD: xem tại đây
 
11/09/2023 - 1460 Lượt xem
Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công trực trực thuộc UBND...
02/03/2023 - 300 Lượt xem
Nhằm cải thiện chỗ ở, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, gắn với tái thiết đô thị, thành phố Hà Nội đã ban hành Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, với các kế hoạch cụ thể. Trong đó...
content:

content:

Thư viện hình ảnh