|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Thông báo: Danh sách ứng viên dự thi

Danh sách ứng viên dự thi chức danh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thủ Lệ; Hiệu trưởng Trường Mâm non Sao Mai; Trưởng Ban Quản lý Chợ số 3
content:

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh sách các chức danh thí điểm thi tuyển năm 2022 tại Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố;

Căn cứ Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND quận Ba Đình về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2022;

UBND quận Ba Đình thông báo danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển các chức danh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thủ Lệ; Hiệu trưởng Trường Mâm non Sao Mai; Trưởng Ban Quản lý Chợ số 3 như sau:

1. Đối với chức danh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thủ Lệ

- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh ngày 30/11/1980, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Diệu, quận Ba Đình.

- Bà Bùi Thị Lan Hương, sinh ngày 10/10/1976, Tổ trưởng chuyên môn Khối 4-5, Trường Tiểu học Thủ Lệ, quận Ba Đình.

- Bà Trịnh Phương Linh, sinh ngày 26/10/1982, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Khánh, quận Ba Đình.

- Bà Hoàng Thị Lương, sinh ngày 12/7/1974, Tổ trưởng chuyên môn Khối 2, Trường Tiểu học Thủ Lệ, quận Ba Đình.

2. Đối với chức danh Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai

- Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, sinh ngày 24/3/1977, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai, quận Ba Đình.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh ngày 19/4/1985, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, quận Ba Đình.

- Bà Phạm Thu Hường, sinh ngày 17/8/1977, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai, quận Ba Đình.

- Bà Hoàng Thị Tuyết, sinh ngày 08/3/1978, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Số 10, quận Ba Đình.

3. Đối với chức danh Trưởng Ban Quản lý Chợ số 3

- Bà Dương Thị Diễm, sinh ngày 10/8/1974, Chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND quận Ba Đình.

- Bà Trần Song Hà, sinh ngày 22/12/1974, Phó Trưởng ban phụ trách, Ban Quản lý Chợ số 3, quận Ba Đình.

 

Chi tiết thông báo số 20/TB-UBND: Xem tại đây.

27/04/2022 - 171 Lượt xem
Danh sách ứng viên dự thi chức danh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thủ Lệ; Hiệu trưởng Trường Mâm non Sao Mai; Trưởng Ban Quản lý Chợ số 3
15/03/2022 - 72 Lượt xem
Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2022
content:

content:

Thư viện hình ảnh