|

Thông báo: Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2022

content:

UBND quận Ba Đình Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2022.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 31/7/2022.

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình.

Số điện thoại liên hệ: Phòng Nội vụ 024.37625.728

Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 27/6/2022 của UBND quận Ba Đình về việc tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2022.

Chi tiết các Văn bản:

1. Kế hoạch số 202/KH-UBND: xem tại đây

2. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: tải về tại đây

12/08/2022 - 23 Lượt xem
Sáng 12.8, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội Khóa XVII về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025" (Chương...
content:

content:

Thư viện hình ảnh