|

Thông báo: Kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập quận Ba Đình năm 2022

content:

Căn cứ Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND quận Ba Đình về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập quận Ba Đình năm 2022.

UBND quận Ba Đình ban hành Thông báo số 74/TB-UBND ngày 14/9/2022 về kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập quận Ba Đình năm 2022:

1. Kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập quận Ba Đình năm 2022.

2. Trường hợp thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ, bao gồm:

a. Văn bằng, chứng chỉ (bản sao công chứng) đã kê khai trong phiếu đăng ký dự tuyển (02 bản); Xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có); Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp (nếu có);

b. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (hoặc giấy hẹn cấp Phiếu lý lịch của Sở Tư pháp; sau khi có bản chính thí sinh sẽ bổ sung để hoàn thiện hồ sơ);

c. Bản sao Sổ Bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo đúng vị trí việc làm dự tuyển (nếu có) tính đến thời điểm hiện tại.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ của thí sinh trúng tuyển: Từ ngày 14/9/2022 đến ngày 24/9/2022 (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

- Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND quận Ba Đình, số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

        UBND quận Ba Đình thông báo để thí sinh được biết và thực hiện.

--------------------------------------------------------------------------------

          Chi tiết các Văn bản:

1. Quyết định số 3128/QĐ-UBND: xem tại đây

2. Thông báo số 74/TB-UBND: xem tại đây

06/09/2022 - 41 Lượt xem
Quyết định: Về việc phê duyệt dự toán chi phí phục vụ công tác đo đạc, lập bản đồ hiện trạng 1/500 tập thể Thành Công.
06/09/2022 - 27 Lượt xem
Quyết Định: Về việc phê duyệt dự toán chi phí phục vụ công tác đo đạc, lập bản đồ hiện trạng 1/500 tập thể Giảng Võ.
content:

content:

Thư viện hình ảnh