|

Thông báo: Kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập quận Ba Đình năm 2023

content:

Căn cứ Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập quận Ba Đình năm 2023.

UBND quận Ba Đình thông báo:

1. Kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập quận
Ba Đình năm 2023 (Quyết định và Danh sách kèm theo)

2. Trường hợp thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ, bao gồm:

a. Văn bằng, chứng chỉ (bản sao công chứng) đã kê khai trong phiếu đăng ký dự tuyển (02 bản); Xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có); Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp (nếu có);

b. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

c. Bản sao Sổ Bảo hiểm xã hội có thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận quá trình, thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo đúng vị trí việc làm dự tuyển (nếu có) tính đến thời điểm hiện tại.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ của thí sinh trúng tuyển: Từ ngày 03/10/2023 đến ngày 02/11/2023 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND quận Ba Đình, số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

UBND quận Ba Đình thông báo để thí sinh được biết và thực hiện.

Chi tiết các Văn bản:

1. Thông báo số 91/TB-UBND: xem tại đây

2. Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND quận về kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập quận Ba Đình năm 2023: xem tại đây

06/11/2023 - 6 Lượt xem
Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065
11/09/2023 - 1503 Lượt xem
Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công trực trực thuộc UBND...
02/03/2023 - 364 Lượt xem
Nhằm cải thiện chỗ ở, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, gắn với tái thiết đô thị, thành phố Hà Nội đã ban hành Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, với các kế hoạch cụ thể. Trong đó...
content:

content:

Thư viện hình ảnh