|

Thông báo: Phê duyệt danh mục nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức chuyên môn làm việc tại UBND các phường thuộc quận Ba Đình năm 2022

content:

Thực hiện Quyết định số 4095/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND quận Ba Đình về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức chuyên môn làm việc tại UBND các phường thuộc quận Ba Đình năm 2022 và Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND quận Ba Đình về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức chuyên môn làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Ba Đình năm 2022;

Hội đồng tuyển dụng công chức phường năm 2022 phê duyệt danh mục nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức phường năm 2022 gồm 6 nhóm chuyên ngành, cụ thể như sau:

- Quyết định số 08/QĐ-HĐTD: xem tại đây.

- Chuyên ngành Xây dựng – Đô thị, mã chuyên ngành: XD-ĐT (Phụ lục 1).

- Chuyên ngành Văn phòng - Thống kê, mã chuyên ngành: VP-TK (Phụ lục 2).

- Chuyên ngành văn hóa - thông tin, mã chuyên ngành: VH-TT (Phụ lục 3).

- Chuyên ngành Tư pháp - Hộ tịch, mã chuyên ngành: TP-HT (Phụ lục 4).

- Chuyên ngành Địa chính - Môi trường, mã chuyên ngành: ĐC-MT (Phụ lục 5).

- Chuyên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, mã chuyên ngành: LĐTBXH (Phụ lục 6)

02/03/2023 - 41 Lượt xem
Nhằm cải thiện chỗ ở, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, gắn với tái thiết đô thị, thành phố Hà Nội đã ban hành Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, với các kế hoạch cụ thể. Trong đó...
20/02/2023 - 85 Lượt xem
Đối thoại với Chủ tịch quận Ba Đình, cư dân nhà G6A Thành Công (nhà nguy hiểm cấp độ D) nói chỉ di dời khi xác định nhà đầu tư và được cam kết tiến độ cải tạo.
04/02/2023 - 38 Lượt xem
 - Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của thành phố Hà Nội trong lộ trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
content:

content:

Thư viện hình ảnh