|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Thông báo số 11/TB-HĐ: về việc thông báo kết quả thi tuyển vòng 1, kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non Sao Mai, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thủ Lệ, Trưởng BQL chợ số 3

content:

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND quận Ba Đình về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2022,

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý năm 2022 của UBND quận Ba Đình ra Thông báo số 11/TB-HĐ về việc thông báo kết quả thi tuyển vòng 1, kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non Sao Mai, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thủ Lệ, Trưởng BQL chợ số 3 như sau:

1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện thi tuyển là: 10 Thí sinh.

2. Số thí sinh tham gia dự tuyển: 08 Thí sinh.

3. Số thí sinh không tham gia dự tuyển: 02 Thí sinh.

4. Kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý năm 2022 của UBND quận Ba Đình theo danh sách đính kèm.

5. Trong thời hạn từ nay đến hết ngày 26/5/2022, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển đến Hội đồng thi tuyển.

Chi tiết Thông báo số 11/TB-HĐ: xem tại đây
27/04/2022 - 185 Lượt xem
Danh sách ứng viên dự thi chức danh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thủ Lệ; Hiệu trưởng Trường Mâm non Sao Mai; Trưởng Ban Quản lý Chợ số 3
content:

content:

Thư viện hình ảnh