|

Thông báo: Thời gian, địa điểm nhận Quyết định tuyển dụng của thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập quận Ba Đình năm 2023

content:

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật số 52/2019/QH14-Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của Ủy ban nhân dân quận Ba Đình về việc Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập quận Ba Đình năm 2023;

Ủy ban nhân dân quận Ba Đình uỷ quyền cho Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc quận trao Quyết định tuyển dụng cho thí sinh trúng tuyển vào các trường, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình thông báo:

Thời gian, địa điểm Thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập quận Ba Đình năm 2023 nhận Quyết định tuyển dụng như sau:

Thời gian: 9 giờ 00 ngày 24/11/2023 (Thứ sáu)

Địa điểm: Tại trường học, nơi thí sinh đăng ký dự tuyển và trúng tuyển.

Ủy ban nhân dân quận Ba Đình thông báo để thí sinh được biết và thực hiện.

 

Chi tiết Thông báo số 127/TB-UBND: xem tại đây

06/11/2023 - 6 Lượt xem
Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065
11/09/2023 - 1503 Lượt xem
Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công trực trực thuộc UBND...
02/03/2023 - 364 Lượt xem
Nhằm cải thiện chỗ ở, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, gắn với tái thiết đô thị, thành phố Hà Nội đã ban hành Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, với các kế hoạch cụ thể. Trong đó...
content:

content:

Thư viện hình ảnh