|

Thông báo: Thời gian, địa điểm nhận Quyết định tuyển dụng của thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập quận Ba Đình năm 2023

content:

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật số 52/2019/QH14-Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của Ủy ban nhân dân quận Ba Đình về việc Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập quận Ba Đình năm 2023;

Ủy ban nhân dân quận Ba Đình uỷ quyền cho Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc quận trao Quyết định tuyển dụng cho thí sinh trúng tuyển vào các trường, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình thông báo:

Thời gian, địa điểm Thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập quận Ba Đình năm 2023 nhận Quyết định tuyển dụng như sau:

Thời gian: 9 giờ 00 ngày 24/11/2023 (Thứ sáu)

Địa điểm: Tại trường học, nơi thí sinh đăng ký dự tuyển và trúng tuyển.

Ủy ban nhân dân quận Ba Đình thông báo để thí sinh được biết và thực hiện.

 

Chi tiết Thông báo số 127/TB-UBND: xem tại đây

content:

content:

Thư viện hình ảnh