|

Thông báo: Thời gian, địa điểm tổ chức Lễ khai mạc; Tổ chức phần kiểm tra sát hạch; Số báo danh của thí sinh và những Quy định đối với thí sinh của Ban kiểm tra sát hạch trong kỳ tuyển dụng viên chức làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập quận Ba Đình năm 2023

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công trực trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2023; Căn cứ Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của UBND quận Ba Đình về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2023;
content:

Hội đồng tuyển dụng Viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2023 thông báo:

1. Thời gian, địa điểm tập trung thí sinh dự Lễ khai mạc và học tập nội quy, quy chế phần kiểm tra, sát hạch (Vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Ba Đình năm 2023:

- Thời gian khai mạc: 8 giờ 30 ngày 15/9/2023 (Thứ sáu)

Thí sinh tập trung từ 8 giờ 00

- Địa điểm: Trường THCS Phan Chu Trinh, số 24 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức phần kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Ba Đình:

- Thời gian bắt đầu kiểm tra, sát hạch buổi sáng:

8 giờ 00 ngày 17/9/2023 (Chủ nhật) 

Thí sinh tập trung từ 7 giờ 00

- Thời gian bắt đầu kiểm tra, sát hạch buổi chiều:

13 giờ 30 ngày 17/9/2023 (Chủ nhật) 

Thí sinh tập trung từ 13 giờ 00

- Địa điểm: Trường THCS Phan Chu Trinh, số 24 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình.

3. Danh sách, số báo danh thí sinh tại các buổi thi được niêm yết: xem tại đây

content:

content:

Thư viện hình ảnh