|

Thông báo thời gian, địa điểm và quy định liên quan đến thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Ba Đình (đợt 1 năm 2024)

content:

Thông báo Thời gian, địa điểm: xem tại đây

Thông báo Hướng dẫn một số quy định: xem tại đây

content:

content:

Thư viện hình ảnh