|

Thông báo: tuyển dụng nhân viên bảo vệ tại Trụ sở Quận uỷ - HĐND - UBND quận Ba Đình, 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

content:

Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ tại Trụ sở Quận uỷ - HĐND - UBND quận Ba Đình, 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

  1. Yêu cầu hồ sơ:

+ Có sức khoẻ đủ điều kiện làm việc được cơ quan y tế xác nhận;

+ Trong độ tuổi lao động theo quy định của Luật Lao động;

+ Có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  Trong giờ hành chính từ ngày 26/12/2023 đến ngày 29/12/2023

3. Nơi tiếp nhận: Phòng 201 Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình.

Điện thoại liên hệ: 0243.7625065

 

Chi tiết nội dung: xem tại đây

06/11/2023 - 18 Lượt xem
Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065
11/09/2023 - 1517 Lượt xem
Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công trực trực thuộc UBND...
content:

content:

Thư viện hình ảnh