|

Thông báo: Về nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức chuyên môn làm việc tại UBND các phường thuộc quận Ba Đình năm 2022

content:

Thực hiện Quyết định số 4095/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND quận Ba Đình về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức chuyên môn làm việc tại UBND các phường thuộc quận Ba Đình năm 2022 và Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND quận Ba Đình về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức chuyên môn làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Ba Đình năm 2022;

Hội đồng tuyển dụng công chức phường năm 2022 phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức phường năm 2022, cụ thể như sau:

- Quyết định số 07/QĐ-HĐTD: xem tại đây

- Môn thi kiến thức chung (Phụ lục 1 kèm theo).

          - Môn thi Ngoại ngữ - Tiếng anh (Phụ lục 2 kèm theo)

02/03/2023 - 41 Lượt xem
Nhằm cải thiện chỗ ở, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, gắn với tái thiết đô thị, thành phố Hà Nội đã ban hành Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, với các kế hoạch cụ thể. Trong đó...
20/02/2023 - 85 Lượt xem
Đối thoại với Chủ tịch quận Ba Đình, cư dân nhà G6A Thành Công (nhà nguy hiểm cấp độ D) nói chỉ di dời khi xác định nhà đầu tư và được cam kết tiến độ cải tạo.
04/02/2023 - 38 Lượt xem
 - Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của thành phố Hà Nội trong lộ trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
content:

content:

Thư viện hình ảnh