|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Thông báo: về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H1-2, tỷ lệ 1/2000

content:

Ngày 19/03/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1359/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H1-2, tỷ lệ 1/2000.

Chi tiết nội dung các Văn bản:

1. Quyết định số 1359/QĐ-UBND: xem tại đây.

2. Bản đồ quy hoạch: xem tại đây

27/04/2022 - 171 Lượt xem
Danh sách ứng viên dự thi chức danh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thủ Lệ; Hiệu trưởng Trường Mâm non Sao Mai; Trưởng Ban Quản lý Chợ số 3
15/03/2022 - 72 Lượt xem
Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2022
content:

content:

Thư viện hình ảnh