|

Thông báo: Về việc tuyển dụng công chức chuyên môn làm việc tại UBND các phường thuộc quận Ba Đình năm 2022

content:

Căn cứ Quyết định số 4095/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND quận Ba Đình về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức chuyên môn làm việc tại UBND các phường thuộc quận Ba Đình năm 2022;

Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình thông báo việc tuyển dụng công chức chuyên môn làm việc tại UBND các phường thuộc quận Ba Đình năm 2022, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

Tổng số chỉ tiêu thi tuyển công chức là 33 người, trong đó:

- Văn phòng – Thống kê: 14

- Địa chính – Môi trường: 4

- Xây dựng – Đô thị: 3

- Tư pháp – Hộ tịch: 7

- Văn hoá – Thông tin: 3

- Lao động – Thương binh Xã hội: 2

(Biểu chi tiết về chỉ tiêu công chức của từng phường kèm theo)

1.2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

1.2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

1.2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí thi tuyển

2.1. Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển công chức phường nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Thông báo) vào một vị trí việc làm tại một phường có chỉ tiêu thi tuyển công chức theo chỉ tiêu tại mục 1 (nếu đăng ký thi tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi), người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

2.2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

Thời hạn nhận hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển kể từ ngày 20/12/2022 đến 17 giờ ngày 18/01/2023 (trừ thứ Bảy và Chủ nhật). Trong giờ hành chính, các ngày làm việc theo quy định, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 024.3762.5728

2.3. Lệ phí thi tuyển: 400.000 đồng/thí sinh (theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021)

3. Hình thức, nội dung thi tuyển; thời gian, địa điểm thi tuyển

3.1. Hình thức, nội dung thi tuyển

Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cụ thể:

Thi tuyển công chức phường được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

3.1.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

b) Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung

- 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực.

- Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ

- 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của chức danh dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

- Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

3.1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Thi viết.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép đề).

d) Thang điểm: 100 điểm.

3.2. Thời gian, địa điểm thi tuyển: UBND quận sẽ thông báo cụ thể sau.

UBND quận thông báo và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường thực hiện niêm yết tại trụ sở UBND quận, UBND các phường và trên cổng giao tiếp điện tử quận Ba Đình.

Chi tiết các Văn bản:

1. Quyết định số 4095/QĐ-UBND: xem tại đây.

2. Thông báo số 124/TB-UBND: xem tại đây.

3. Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển: tải về tại đây.

4. Đính chính thông tin tại Thông báo số 124/TB-UBND: xem tại đây

04/02/2023 - 3 Lượt xem
 - Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của thành phố Hà Nội trong lộ trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
02/11/2022 - 43 Lượt xem
Sáng 27/10, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đã đi kiểm tra việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường sắt đô thị thí...
06/09/2022 - 59 Lượt xem
Quyết định: Về việc phê duyệt dự toán chi phí phục vụ công tác đo đạc, lập bản đồ hiện trạng 1/500 tập thể Thành Công.
content:

content:

Thư viện hình ảnh