|
03/02/2022 - 14 Lượt xem
Kết quả cấp Giấy phép xây dựng tháng 01/2022
05/01/2022 - 17 Lượt xem
Kết quả cấp Giấy phép xây dựng tháng 12/2021
05/01/2022 - 90 Lượt xem
Để có một cái Tết an toàn, yên bình cho người dân, quận Ba Đình đã chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong dịp Tết với nhiều phương án, biện pháp cụ thể, sát thực nhằm bảo vệ...
03/12/2021 - 23 Lượt xem
Kết quả cấp Giấy phép xây dựng tháng 11/2021
04/11/2021 - 28 Lượt xem
Kết quả cấp Giấy phép xây dựng tháng 10/2021
04/10/2021 - 5 Lượt xem
Kết quả cấp Giấy phép xây dựng tháng 8,9/2021
03/08/2021 - 3 Lượt xem
Kết quả cấp Giấy phép xây dựng tháng 7/2021
07/07/2021 - 68 Lượt xem
Ngày 15/6/2021, UBND Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 5961/VP-ĐT của Văn phòng UBND thành phố về việc vận động các tác giả có tác phẩm kiến trúc, quy hoạch tốt tham dự giải thưởng Kiến trúc...
content:

content:

Thư viện hình ảnh