|
15/03/2022 - 285 Lượt xem
Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2022
03/02/2022 - 100 Lượt xem
Kết quả cấp Giấy phép xây dựng tháng 01/2022
05/01/2022 - 70 Lượt xem
Kết quả cấp Giấy phép xây dựng tháng 12/2021
05/01/2022 - 144 Lượt xem
Để có một cái Tết an toàn, yên bình cho người dân, quận Ba Đình đã chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong dịp Tết với nhiều phương án, biện pháp cụ thể, sát thực nhằm bảo vệ...
03/12/2021 - 102 Lượt xem
Kết quả cấp Giấy phép xây dựng tháng 11/2021
04/11/2021 - 80 Lượt xem
Kết quả cấp Giấy phép xây dựng tháng 10/2021
04/10/2021 - 47 Lượt xem
Kết quả cấp Giấy phép xây dựng tháng 8,9/2021
03/08/2021 - 29 Lượt xem
Kết quả cấp Giấy phép xây dựng tháng 7/2021
content:

content:

Thư viện hình ảnh