thông tin kt-dtxd-gpmb

Tổ chức bắt thăm vị trí căn hộ tái định cư thực hiện dự án di chuyển các hộ dân trong khu vực 1 di tích Đình Kim Mã
Ngày đăng 19/07/2013 | 00:00

Ngày 17/7/2013 tại trụ sở UBND phường Kim Mã Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Ba Đình đã phối hợp với UBND phường Kim Mã, Ban QLDA quận tổ chức bắt thăm vị trí căn hộ tái định cư thực hiện dự án di chuyển các hộ dân trong khu vực 1 di tích đình Kim Mã tại nhà C11 tầng lô NOCT – Thị trấn Cầu Diễn – Từ Liêm.

Ngày 17/7/2013 tại trụ sở UBND phường Kim Mã Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Ba Đình đã phối hợp với UBND phường Kim Mã, Ban QLDA quận tổ chức bắt thăm vị trí căn hộ tái định cư thực hiện dự án di chuyển các hộ dân trong khu vực 1 di tích đình Kim Mã tại nhà C11 tầng lô NOCT – Thị trấn Cầu Diễn – Từ Liêm.

Đến dự buổi bắt thăm có các đ/c lãnh đạo các đơn vị : Ban Bồi thường GPMB, Ban Quản lý dự án, Thanh tra quận và thành viên tổ công tác tổ chức bắt thăm vị trí căn hộ tái định cư; lãnh đạo phường Kim Mã, các ông (bà) tổ trưởng tổ dân phố cùng toàn thể các hộ dân thuộc diện GPMB được mua nhà tái định cư thực hiện dự án di chuyển các hộ dân trong khu vực 1 di tích đình Kim Mã.

Tại buổi bắt thăm, Ban Bồi thường GPMB đã thông báo Quy chế bắt thăm và quyết thành lập tổ công tác tổ chức bắt thăm vị trí căn hộ tái định cư.

Tiếp đó, việc tổ chức bắt thăm đã được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo công bằng, dân chủ. Trong 1 giờ đồng hồ, việc bắt thăm đã kết thúc với sự đồng thuận, nhất trí của 8/8 hộ dân.