thông tin kt-dtxd-gpmb

Danh sách hộ kinh doanh đăng ký tháng 7/2014
Ngày đăng 13/08/2014 | 00:00

Danh sách hộ kinh doanh đăng ký tháng 7/2014

DANH SÁCH HỘ KINH DOANH ĐĂNG KÝ THÁNG 7 NĂM 2014

TT

Số GCN

Địa chỉ KD

Họ tên chủ hộ

Ngày sinh

Ngành, nghề

1

01A8016893

Số 351, phố Kim Mã

HÀ THỊ BĂNG

25/4/1976

Sửa chữa quần áo

2

01A8016894

Số 15 (tầng 1), ngõ 28 Điện Biên Phủ

TRẦN HỒNG NHUNG

12/12/1982

Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế thông thường, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm

3

01A8016895

Số 3, nhà B1a - 25 Láng Hạ

NGUYỄN NGUYÊN HÀ

16/1/1966

Cho thuê nhà ở

4

01A8016896

Số 56, phố Cầu Giấy

VŨ BÁ TÁM

16/5/1993

Bán lẻ mũ bảo hiểm

5

01A8016897

Ô số 2, nhà A, chợ Thành Công B

NGUYỄN THỊ NGA

14/8/1961

Bán lẻ quần áo may sẵn

6

01A8016898