thông tin kt-dtxd-gpmb

Tổng hợp hồ sơ đã cấp phép xây dựng từ 01/01/2014 đến 30/06/2014
Ngày đăng 22/08/2014 | 00:00

Tổng hợp hồ sơ đã cấp phép xây dựng từ 01/01/2014 đến 30/06/2014

TỔNG HỢP HỒ SƠ ĐÃ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(từ 01/01/2014 đến 30/06/2014)

STT

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Số Hồ sơ

Ngày cấp GPXD

1

Nghiêm Viết Dũng

24 Ngõ 24 Đốc Ngữ

VP65

02.01.14

2

Trương Văn Tâm

81 Tổ 7 Cụm 5 (Đ.chỉnh)

CV64

02.01.14

3

Dương Thị Vĩnh Hà

69 Tổ 41 Cụm 7

NH71

06.01.14

4

Nguyễn Văn Tiền

P5 Nhà A2TT Cty Du Lịch 12

LG79

07.01.24

5

Nguyễn Vũ Minh

9 Nhà 3B2 TT Bộ Công An

PX97

07.01.24

6

Nguyễn Đức Thanh

8 Nhà 3B2 TT Bộ Công An

PX100

07.01.24

7

Nguyễn Văn Công

20 An Xá

PX98

07.01.24

8

Đinh Văn Tề

7 Nhà 3B2 TT Bộ Công An

PX99

07.01.24

9

Tô Thị Đảm

Tổ 2 Cụm 8 (BSHS)

LG76

07.01.24

10

Phạm Hồng Quân

37 Tổ 1A Làng Thành Công

TC16

08.01.14

11

Nguyễn Trọng Thư

21 Hẻm 173/68/81 H.H.T

NH69

08.01.14

12

Phạm Văn Khôi

4 Ngách 162/24 Đội Cấn

ĐC56

13.01.14

13

Nguyễn Tiến Thân

5 Ngõ 70 Ngọc Hà

ĐC57

14.01.14

14

Lại Thị Thùy Linh

42 Ngách 173/134 H.H.T

NH01

14.01.14

15

Ngô Ánh Tuyết

Số 9 Hòe Nhai

NTT01

16.01.14

16

Nguyễn Thị Sinh

80 Đường Phúc Xá

PX96

16.01.14

17

Đào Văn Dũng

42 Ngách 173/134 H.H.T

NH03

16.01.14

18

Doãn Văn Thà

59B Ngách 12/36 Nghĩa Dũng

PX01

16.01.14

19

Đinh Thị Niên

Số 14 ngách 266/10 Đội Cấn

CV63

16.01.14

20

Phạm Ngọc Hùng

8 Ngách 121/2 Nghĩa Dũng

PX90

16.01.14

21

Đào Bích Liên

38 Tổ 12 Cụm 2 Thủ Lệ

NK37

17.01.14

22

Lại Huy Trại

63B Đường 15 Phúc Xá

PX85

17.01.14

23

Nguyễn Duy Cát

Số 30 Tổ 44A Cụm 7 N.Hà

NH70

21.01.14

24

Trần Thị Nga

19 Ven Hồ Nghĩa Dũng

PX03

21.01.14

25

Phạm Đình Tuệ

9 Ngách 127/27 Văn Cao

LG03

21.01.14

26

Nguyễn Văn Nghị

156 Ngõ 173 H.H.T

NH05

21.01.14

27

Nguyễn Ngọc Châu

E3, E4 Tổ 43 Làng Ngọc Khánh

NK01

21.01.14

28

Trương Công Tráng

9 Nhà B TT Viện Quy Hoạch

PX04

22.01.14

29

Phạm Thị Loan

3 Hẻm 515/3/2 H.H.T

VP06

22.01.14

30

Nguyễn Thị Bé

TT Nhà Máy Ngói Xi Măng

VP58

22.01.14

31

Nguyễn Chí Linh

P3-A3 TT Cty Du Lịch-Đội Cấn

LG01

22.01.14

32

Nguyễn Thị Ngân

18 Ngách 629/12 Kim Mã

NK34

23.01.14

33

CTCP Tư Vấn ĐT&XD GTVT

26 Ngõ 371 Kim Mã

NK38

23.01.14

34

Nguyễn Nghiêm Quý

Tổ 18 Cụm3 Ngách 158/169 Ngọc Hà

NH04

27.01.14

35

Phạm Thị Hải Oanh

6 ngõ 6A phố Thành Công

TC 02

27.01.14

36

Hoàng Quang Hiệp

8 ngõ 6A phố Thành Công

TC 01

27.01.14

37

Lê Hồng Vân

8 Ngách 189/1 H.H.T

LG02

27.01.14

38

Lê Thị Chính-Đồng Sỹ Cường

33 Châu Long

TB09

27.01.14

39

Đỗ Hữu Phúc

551 Tổ 43 Kim Mã

NK23

27.01.14

40

Trần Văn Ngọc

202 Ngõ 82 Kim Mã

KM03

27.01.14

41

CTCP Hữu Nghị

23 Quán Thánh

QT17

27.01.14