thông tin kt-dtxd-gpmb

Tổng hợp hồ sơ đã cấp giấy phép xây dựng từ ngày 15/07/2014 đến 15/08/2014
Ngày đăng 22/08/2014 | 00:00

Tổng hợp hồ sơ đã cấp giấy phép xây dựng từ ngày 15/07/2014 đến 15/08/2014

TỔNG HỢP HỒ SƠ ĐÃ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(từ ngày 15/07/2014 đến 15/08/2014)

STT

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Số Hồ sơ

Ngày cấp GPXD

Tình trạng hồ sơ hiện tại

1

Thái Chí Vĩ

41 Vạn Phúc

KM45

24.7.14

333/GPXD

2

Nguyễn Đình Toàn

107 Sơn Tây (Đ.chỉnh GPXD)

KM43

24.7.14

334/GPXD

3

Nguyễn Hữu Long

9 Ngõ 376 Đường Bưởi

VP66

24.7.14

335/GPXD

4

Trương Thị Thu Hà

15 Ngách 82/215 Kim Mã

KM46

24.7.14

336/GPXD

5

Lê Huy Cường

186 Ngách 267/2 H.H.T

LG48

24.7.14

337/GPXD

6

Nguyễn Hữu Tuy

20A TT Xe Ca

KM24

24.7.14

338/GPXD

7

Nguyễn Văn Điều

10 Ngách 267/56 H.H.T

LG44

24.7.14

339/GPXD

8

Phạm Văn Tuấn

27 Ngõ 4 Giang Văn Minh

KM36

24.7.14

340/GPXD

9

Vũ Văn Đường

10 Ngõ 88 Ngọc Hà (BSHS)

ĐC26

24.7.14

341/GPXD

10

Tạ Hồng Sơn

36G Đội Cấn

ĐC24

24.7.14

342/GPXD

11

Tạ Quốc Đoan

36H Đội Cấn

ĐC23

24.7.14

343/GPXD

12

Đào Văn Chù

105 Thủ Lệ

NK29

24.7.14

344/GPXD