thông tin kt-dtxd-gpmb

Công khai ước TH dự toán năm 2018 và phân bổ ngân sách quận năm 2019
Ngày đăng 14/01/2019 | 11:40

Thông tin chi tiết: xem tại đây