thông tin kt-dtxd-gpmb

Thông báo: Danh sách người đăng ký dự thi tuyển công chức phường và viên chức ngành giáo dục quận Ba Đình năm 2019
Ngày đăng 22/04/2019 | 16:37

Ban tiếp nhận hồ sơ và phiếu đăng ký dự thi tuyển  thông báo danh sách người đăng ký dự thi tuyển công chức phường và viên chức ngành giáo dục quận Ba Đình năm 2019

1. Nội dung thông báo: xem tại đây.

2. Danh sách dựt hi tuyền công chức phường: xem danh sách tại đây.

3. Danh sách đăng ký dự thi tuyển ngành Giáo dục:

- Khối THCS: xem tại đây.

- Khối Tiểu học: xem tại đây.

- Khối Mầm non: xem tại đây.